Velkommen til Stubban Vel



Stubban Vel`s formål er å fremme boligområdets interesser slik at det blir skapt mest mulig hygge og trivsel for beboerne. Stubban er et attraktivt boområde midt mellom Nidarvoll og Nardo med ca. 2000 husstander, for det meste eneboliger og halvparter.

Levert av