INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STUBBAN VEL

Medlemmene i Stubban Vel innkalles herved til årsmøte i barnehagen i Sigurd Einbusvei 2.,
tirsdag den 28. mars 2023, kl 20:00.

Saksliste:
1. Gjennomgang og godkjenning av styrets årsberetning for 2022

2. Gjennomgang og godkjenning av årsregnskap og revisorrapport for 2022

3. Godkjenning av budsjett for 2023

4. Valg av nye medlemmer til styret. Følgende er innstilt:
Leder Maja Mortensen på valg i 2023 (velges for 1 år)
Nestleder Øystein Østraat på valg i 2023 (velges for 2 år)
Kasserer Kristin Skram på valg i 2024 (ikke på valg)
Sekretær Tor Jarle Hovin på valg i 2023 (velges for 2 år)
Styremedlem Robin Sørgård på valg i 2023 (velges for 2 år)
Styremedlem Arnljot Holten på valg i 2024 (ikke på valg)
Styremedlem Vidar Vasslag på valg i 2024 (ikke på valg)
5. Eventuelt. (Saker som er meldt inn før møtet.)

Nye saker til årsmøtet bes innmeldt til styreleder Maja Mortensen senest 1 uke før
møtet. Tlf. kveldstid 911 710 18 eller på e-post: maja8mortensen@outlook.com

Styret oppfordrer alle til å møte opp. Her kan du være med og påvirke nærmiljøet ditt!
Trondheim 10. mars 2023.

Med vennlig hilsen
Stubban Velforening

Vi vil oppfordre alle som bor på Stubban om å bruke nærmiljøet med butikken og bidra til å
holde nærmiljøet rent:
• Ta opp hundebæsj, dette skal kastes i oppsatte kasser eller i restavfall
• Koste sand fra fortau, om du trenger hjelp til å koste ta kontakt med Arnljot Holten på
tlf: 928 09 075
• Vis nabohensyn, oppfordrer alle til å beskjære hagetrær så alle får sol og
utsikt

Årsmelding og aktiviteter i 2022
Styret for Stubban Vel har i 2022 bestått av:
Leder Maja Mortensen
Nestleder Øystein Østraat
Kasserer Kristin Skram
Sekretær Tor Jarle Hovin
Styremedlem Robin Sørgård
Styremedlem Arnljot Holten
Styremedlem Vidar Vasslag

Foreningen hadde ved utgangen av året vel 20 husstandsmedlemmer. Styret har som
målsetning å skape gode aktiviteter og rekruttere medlemmer slik at vi vil ha tilsvarende
medlemsantall eller høyere i 2023.

Styret har i løpet av året hatt 2 styremøter. Styret har blant annet vært engasjert i følgende
saker:

Miljødag 2. april 2022:
I tradisjon tro ble miljødag gjennomført. Tiltaket er populært og engasjerer hele styret. Utleira
skolekorps var også der og tok i mot mange fine lopper. Styret mener det er en viktig aktivitet
å videreføre.

Utbedringer i barnehagen
Byttet sikringsskap og det er blitt spylt kum på utsiden.

Hundelatriner
Velforeningen betaler for 5 hundelatriner som blir tømt av Trondheim kommune rundt om på
Stubban området.

Stubban benk
Benk i krysset Stubbanvegen og Venusvegen ble pusset og oljet

Telt
Det ble kjøpt nytt telt til velforeningen.

Hjertekoppen
Stubban Vel har gitt bidrag til prosjekt ”Hjertekoppen” til Utleira IL.

Julegrantenning 2022:
Julegrantenningen ble gjennomført som planlagt. Nye lys til juletreet ble kjøpt, da treet har
vokst. Det var godt oppmøte av både voksne og barn. Og fantastisk korpsmusikk fra Utleira
skolekorps som spilte julesanger og skapte god stemning. Gløgg og pepperkaker ble servert
og godteposer ble utlevert fra nissen. Denne aktiviteten blir videreført til 2023.

Postadresse:
Stubban Vel, Postboks 3656, Risvollan, 7431 Trondheim.
Levert av  
mangadexmangadex