Vi sponser nærmiljøet

Stubban Vel sponser nærmiljøet med midler for å bidra til å realisere lokale mål.

Prosjekter vi har vært med å sponse er bla:

  • Bidrag til Hjertekoppen til Utleira IL  
  • Utleira ski, 3 års-avtale
  • Uniformer til Utleira Skolekorps
  • Klatrestativ på Utleira Skole
  • Skiltreklame på fotballbanen
  • I 2020 har vi gitt kr 5.000 i julegave til Utleira Skolekorps.

For å søke midler sendes søknad til Stubban Vel, Postboks 6426 Stubban, 7036 Trondheim
eller pr. e-post: maja8mortensen@outlook.com 

Søknaden må inneholde: hva søkes det for, ønskelig beløp og fra hvem.

Levert av  
mangadexmangadex